Copenhagen Suites skaber problemfri boligløsninger for expats i København

Hos Copenhagen Capital arbejder vi for at bidrage til et københavnsk boligmarked med masser af vækst og muligheder for både ejendomsinvestorer og boligsøgende – også dem, som ikke bor permanent i landet. Derfor har vi startet projektet Copenhagen Suites.

Formålet med Copenhagen Suites er at udbyde midlertidige, fuldt møblerede og servicerede boliger for expats, som kommer til Danmark for at arbejde, opleve byen eller studere.

Boligerne ligger spredt ud på centrale beliggenheder rundt omkring i København, og interesserede kan leje sig ind for kortere eller længere perioder.

Hvad er en expat?

Lejeboligerne som udbydes gennem Copenhagen Suites er tiltænkt personer fra andre lande, som bor i Danmark i forbindelse med arbejde eller studier. For det meste er der derfor tale om folk med en professionel eller faglig baggrund, som er i København for en midlertidig periode.

Disse personer kaldes for expats, og er den primære målgruppe for Copenhagen Suites. Det er der er god grund til. Statistikken viser nemlig, at der siden 1992 har været en voldsom stigning i antallet af expats i København - både for store og små virksomheder. Det skyldes blandt andet markedstendenser som:

 • Øget globalisering, hvor flere udenlandske virksomheder åbner afdelinger i Danmark
 • Global urbanisering, hvor flere og flere søger mod byerne
 • En generel vækst i tilflyttere til København med en forventet stigning på 15% i løbet af de næste tyve år

Der er altså et stærkt statistisk fundament for at satse på expats som målgruppe for Copenhagen Capitals boligprojekt. Vi ser det derfor som et stærkt ejendomsinvesteringsprojekt med masser af mulighed for vækst. Men også som et socialt projekt med fokus på at tilbyde bæredygtige løsninger og midlertidige hjem for personer, som kommer til byen for at bidrage til vækst og udvikling.

Centrale og servicerede boliger for udenlandske tilflyttere

Boligerne hos Copenhagen Suites er såkaldte “serviced apartments”. Formålet med at tilbyde servicerede lejligheder frem for en tom lejebolig er blandt andet, at vi ønsker at skabe en hjemlig følelse for vores lejere.

Derfor er alle boligerne møblerede lejligheder. Indretningen har fokus på at dække alle de basale nødvendigheder som seng, sengetøj, køkkenudstyr, sofa, spiseplads, hårde hvidevarer. Det handler dog langt fra kun om praktik. Al indretning holder sig til den minimalistiske skandinaviske stil for at skabe en indbydende og afslappende stemning.

Derudover medfølger en masse andre fordele. Fordelene skal både gøre lejernes liv nemmere og skabe en større følelse af hjemlighed. Blandt andet er der i de fleste lejligheder installeret chromecast, vaskesøjle og hårtørrer. Desuden tilbydes lejerne muligheden for at tilkøbe en internetforbindelse og rengøring.

Eksempler på Copenhagen Suites lejemål i København

Alle ejendomsinvesteringer i forbindelse med Copenhagen Suites er foretaget med fokus på at skabe de optimale rammer for vores serviced apartments. Derfor er alle lejemål i København også placeret på centrale, interessante eller hyggelige steder i byen.

Alligevel er vores lejlighederne også forskellige - både med hensyn til geografi og planløsning. Det giver flere valgmuligheder for de expats, som søger boligløsninger gennem projektet. Her viser vi nogle eksempler på forskellige lejemål hos Copenhagen Suites.

Penthouse i Købmagergade

Ligesom de andre lejemål er denne lejlighed smukt og minimalistisk indrettet med skandinavisk design af høj kvalitet. Desuden er lejligheden helt centralt beliggende i Købmagergade - et stenkast væk fra Strøget.

Lejligheden skiller sig også ud ved at have en lækker tagterrasse, hvor man kan nyde solen og byens skyline.

Villalejlighed i Hellerup

Dette lejemål er en del af en smuk gammel villa i rolige og hyggelige Hellerup. Lejligheden består af flere soveværelser, og derfor egner den sig godt til en familie eller en større gruppe af expats.

Lejligheden er indrettet med alt nødvendigt inventar og med muligheden for at tilkøbe services som rengøring.

Copenhagen Suites sætter fokus på lejernes behov

Det er ikke uden grund, at boligerne i dette projekt er indrettet som fuldt funktionelle hjem. For at skabe en boliginvestering, der har det største potentiale både nu og i fremtiden, har vi med Copenhagen Suites bevidst valgt lejergruppens behov som vores primære fokus.

Ved at akkommodere de specifikke ønsker hos expats, som kommer til København for en længere eller kortere periode, håber vi på at kunne tilbyde en af de absolut nemmeste og bedste rehousing-løsninger. På den måde forventer vi at se en voksende kundegruppe i takt med den stigende tilflytning til byen fra udlandet.

Behov hos expats i København

Som udlænding der flytter til byen for en kortere eller længere periode, har du ikke nødvendigvis de samme krav og ønsker som en fastboende dansker, der skal finde et nyt lejemål. Som et led i vores arbejde med Copenhagen Suites, har vi derfor defineret en række behov hos expats:

 • De vil gerne have et hjem - ikke bare et værelse eller en lejlighed
 • De vil gerne undgå at bruge tid på administration
 • De vil gerne undgå høje flytteomkostninger (fx at skulle fragte møbler fra hjemlandet eller købe nye)
 • Vil have frihed og ro til at dedikere sig til deres arbejde, studie eller sociale liv

Disse behov bliver i et stor omfang imødekommet af de servicerede lejligheder gennem Copenhagen Suites. Vi arbejder desuden hele tiden på at udvikle og nytænke konceptet, så det bliver endnu mere brugervenligt.

Invester i Copenhagen Suites gennem Copenhagen Capital

Copenhagen Suites er et projekt, som er udviklet og drevet af Copenhagen Capital. Konceptet er udviklet med henblik på at få mest muligt ud af vores ejendomsinvesteringer og samtidig skabe værdi for vores lejere. På den måde repræsenterer det ganske fint vores generelle filosofi, når det kommer til vores arbejde med ejendomsinvestering.

Sådan arbejder Copenhagen Capital

Copenhagen Capital investerer i ejendomme, som efterfølgende lejes ud.

Vi har stor fokus på kvaliteten i alle vores investeringer. Derfor har vi meget specifikke udvælgelseskriterier for de boliger, vi vælger at købe. Alle ejendomme skal gennem en lang udvælgelsesproces, hvor de vurderes ud fra aspekter som generel stand, beliggenhed og udlejningsmuligheder.

Vi har også løbende fokus på modernisering og energioptimering i vores boliger – det sidste kan du læse mere om i denne artikel.

På den måde arbejder vi på at skabe et sundt økonomisk kredsløb, hvor ejendomme stiger i værdi på baggrund af vores renoverings- og udlejningstiltag.

Muligheder for at investere i projektet

Du kan blive en del af Copenhagen Capital og ikke mindst Copenhagen Suites-projektet ved at købe dig ind som investor via vores aktier. Afhængigt af typen af aktier, som du investerer i, kan du få del af det årlige overskud og endda få medbestemmelse via stemmeret til vores årlige generalforsamling.

Hvis du finder det interessant at blive en del af vores arbejde med boliginvestering og udlejning i Københavnsområdet, er det altså gennem aktiekøb, at du skal investere dig.

Vi tilbyder to typer af aktier i Copenhagen Capital. Inden du køber dig ind, er det en god idé at sætte dig ind i forskellene på dem. Det kan du læse mere om her.

Er du interesseret i at følge med i udviklingen hos Copenhagen Suites og vores andre investeringsprojekter? Så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev her – vi sørger for at holde dig regelmæssigt opdateret.


Energioptimering er grundstenen i klimavenligt byggeri

I Copenhagen Capital vil vi gerne bidrage til den grønne omstilling. En af de mest effektive metoder til at gøre bygninger mere klimavenlige er gennem energioptimering.

Energioptimering dækker over en bred vifte af forbedringer af eksisterende ejendomme. De forbedringer har til formål at nedsætte bygningens energiforbrug og derved mindske belastning af miljøet.

Energioptimeringsprojekter i København

Copenhagen Capital ejer og vedligeholder en række ejendomme i hele København til både erhverv og beboelse. Uanset formålet har vi fokus på at skabe bæredygtige og grønne ejendomme, som er til gavn for vores beboere – og klimaet.

Energioptimering er kernen i vores klimavenlige investeringsstrategi. Vi har derfor igangsat og afsluttet flere energioptimeringsprojekter på en række af vores ejendomme i København. 

Ved hver enkelt ejendom har vi lavet en nøgtern analyse og evaluering af, hvilken type af energioptimering, der er i overensstemmelse med bygningens historie og udtryk, samt hvilke konkrete tiltag, der ville skabe den mest mærkbare forbedring.

Facadeisolering på Fanøgade 35-37

På Fanøgade 35-37 har vi foretaget en gennemgribende energioptimering med facadeisolering og etageadskillelse mellem kælder og stueetagen.

Ejendommen blev oprindeligt opført i 1908 og er en klassisk københavnerbygning med murstensfacade. Som det ofte er tilfældet med københavnske etageejendomme fra det tidligere 20. århundrede, kan der forekomme en del spildvarme.

Vi valgte derfor at isolere et tidligere uisoleret skel mellem kælder og stueetage, samt påbegyndte en mere omfattende facadeisolering i 2019. 

En udvendig isolering er en af de mest effektive energioptimering, man kan foretage sig. Det kræver ikke større vedligeholdelse, kan holde i årtier og er med til at regulere temperaturen indendørs til sommer og vinter. Den mindsker tilmed risikoen for skimmelsvamp og andre fugtskader.

Som led i projektet blev der også opsat intelligente målere, som løbende holder styr på vand- og varmeforbruget samt monitorerer temperaturer og fugtniveau for alle lejemål. Dette er med til at forhindre fremtidige fugtproblemer, samtidig med at det lader os evaluere på efterisoleringens overordnede effektivitet.

Solceller på Heimdalsgade 39

I 2019 valgte vi at installere solceller på taget til vores ungdomsboliger på Heimdalsgade 39. De vil være i stand til at producere grøn el til de i alt 18 boliger.

Solceller virker ved at omsætte sollysets stråling til elektricitet. Den optimale placering er derfor som oftest på ejendommens tag. I dette tilfælde er ejendommens relativt flade tag er ideelt til solceller. Det maksimerer energiproduktionen – og påvirker ikke bygningens umiddelbare arkitektoniske udtryk.

Grønne realkreditobligationer til finansiering af klimavenlige ejendomme

Vores energioptimeringsprojekter er til dels finansieret af grønne realkreditobligationer.

Copenhagen Capital var de første til at hjemtage de grønne realkreditobligationer, der blev udstedt for første gang i 2019 af Realkredit Danmark.

De grønne obligationer har gjort det attraktivt at investere i grønne projekter og energioptimering. Især vores kontorejendom på Frederiksberg vidner om vigtighed af, at man indtænker bæredygtighed i nyere byggeri.

Ejendommen er den første i Danmark, som har modtaget det såkaldte DGNB Guld-certifikat. Certifikatet indikerer, at byggeriet er særligt klimavenligt og bæredygtigt. Det tager højde for en række forhold heriblandt miljø, proces, økonomi og kvalitet.

Du kan læse mere om certificeringsordningen her.

 


Copenhagen Capitals fremgangsmåde ved investering i ejendomme

Copenhagen Capital A/S er et børsnoteret investeringsselskab, hvis aktivitet er direkte investering i og udlejning af bolig- og erhvervsejendomme i Storkøbenhavn. Investeringerne foretages ud fra grundige analyser af ejendommens muligheder samt mere specifikke udvælgelseskriterier. Ejendommene bliver løbende moderniseret og energiforbedret for at forbedre ejendomsporteføljens rentabilitet. 

Copenhagen Capitals udvælgelseskriterier for investering i ejendomme

Forud for et køb af en ejendom pågår grundige analyser benævnt ”due diligence”.  

Først og fremmest analyseres ejendommens:  

 • Beliggenhed
 • Stand
 • Tekniske installationer 
 • Lejesammensætning 
 • Muligheder

Såfremt ejendommen er interessant foretages prissætningen af ejendommen, hvor der især er fokus på: 

 • Pris pr. kvadratmeter
 • Direkte afkast
 • DCF-værdiansættelse 
 • Uudnyttede potentialer f.eks. lejepotentiale eller byggeretter
 • Potentiel optimering af omkostninger 

Ejendommens beliggenhed og stand

Copenhagen Capitals hovedfokus er ejendommen i Storkøbenhavn. Vores portefølje spænder bredt med ejendomme placeret i områder med gode genudlejningsmuligheder - primært i København K, N og Ø. Vi har særligt fokus på ejendomme i nærheden af offentlig transport samt uddannelsesinstitutioner, hvorfor størstedelen af vores nuværende ejendomme ligger inden for gåafstand af Københavns Metro, hvilket gør det nemt at bevæge sig til og fra ejendommen for både erhvervs- og boliglejere. 

Placerings af Copenhagen Capitals ejendomme i forhold til Københavns Metro

Det tilsigtes, at ejendommene er beliggende i bydele med stor vækst og med en bred vifte af tilbud, herunder arbejdspladser, således at beliggenheden fortsat er attraktiv om mange år.  

Ejendommes bygningsmæssige stand bliver også grundigt analyseret. Her fokuseres blandt andet på ejendommens alder og vedligeholdelsesstand. Særligt tag, vinduer, facader, kælder og installationer er vigtige. At ejendommen er i dårlig stand er ikke nødvendigvis en ulempe. Copenhagen Capital arbejder løbende på energioptimerende tiltag, hvor nyt tag, nye vinduer eller udskiftning af varmecentralen kan gøre en forskel. Disse forhold indregnes i givet fald i prissætningen. 

Lejesammensætningen er også relevant for forretningscasen. Består ejendommen primært af erhverv eller bolig? Hvilken type erhverv kan drives og kan ejendommen udnyttes bedre? Copenhagen Capital har flere gange konverteret kontorer til lejligheder, f.eks. på Læderstræde 11, København K, hvor der arbejdes på at konvertere og ombygge en fredet ejendom fra kontorer til charmerende tidssvarende lejligheder. Der kan også være mulighed for at modernisere uistandsatte lejemål og f.eks. etablere bad eller lave altaner. 

Udover ændring af eksisterende arealer er det en fordel, såfremt arealerne kan forøges.  Her kan det nævnes, at Copenhagen Capital har etableret moderne tagboliger i gamle tørrelofter på både Prinsessegade, Ewaldsgade og Møllegade og senest blev der i 2019 bygget en helt ny etage på en industribygning på Heimdalsgade med 18 ungdomsboliger og tagterrasse

Tagboliger på Ewaldsgade

Rentabilitetsanalyse af ejendomme 

I Copenhagen Capitals prisfastsættelse af investeringsejendomme sammenholdes en række parametre. Primært undersøges det direkte afkast, dvs. forskellen mellem, hvor meget leje, som indbetales, og hvad det koster at drive ejendommen. Derudover sammenholdes kvadratmeterprisen med, hvad der tidligere er betalt for tilsvarende ejendomme i tilsvarende områder. 

Der udarbejdes en forretningsplan for ejendommen, hvor Copenhagen Capitals målsætninger med ejendommen, herunder istandsættelser, driftsoptimeringer, konverteringer og udnyttelse af potentielle kvadratmeter kvantificeres og analyseres. De  fremtidige indtægter og udgifter indregnes i en værdiansættelsen via en DCF-model. 

Køb af investeringsejendommen

Såfremt investeringsteamet i Coppenhagen Capital ser positivt på ejendommen, forretningsmodellen og ikke mindst prisindikationen, præsenteres casen for selskabets bestyrelse, som endeligt beslutter om ejendommen skal forsøges købt. Herefter indledes slutforhandlinger med sælger og dennes rådgivere. Forinden afklarer ejendomsteamet i Copenhagen Capital og selskabets eksterne rådgivere de juridiske, finansielle og praktiske forhold i forbindelse med køb af ejendommen. 

 


Unik ungdomsbolig på Nørrebro → Penthouse med fællesskab og grøn strøm

Søger du en ungdomsbolig i København?

Lige nu har du en unik mulighed for at bo i nyopførte, lyse ungdomsboliger på taget af en tidligere industribygning i hjertet af Nørrebro. Adressen er Heimdalsgade 39, 2200 København N.

De moderne ungdomsboliger er på 47 kvm (brutto) og består af:

 • Et godt soveværelse
 • Et rumligt badeværelse
 • Åbent køkken/stue med et fantastisk lysindfald
 • Privat terrasse
 • En hems på 8 kvm (mulighed for soveplads, kontor eller lign.)
 • Depot til opbevaring 

Derudover er ungdomsboligerne opført med henblik på et godt og velfungerende fællesskab.

Der er fællesvaskeri, en stor tagterrasse samt fælles opholdsrum med fællesrum. Her er der rig mulighed for at mødes og være sammen med de andre unge.

ungdomsbolig plantegning

Oplagt ungdomsbolig til par eller venner

Uanset om du skal bo alene, med din partner eller en ven, vil denne ungdomsbolig være ideel. 

Hvis du skal bo med en ven eller bofælles, kan hemsen nemlig uden problemer fungere som ekstra soveværelse. 

billede fra en ungdomsbolig

Ungdomsbolig i København med fantastisk placering

Du får svært ved at finde en ungdomsbolig i København, der har en bedre placering end denne. 

Heimdamsgade 39 er beliggene på det hippe ydre Nørrebro. Området udvikler sig meget disse år, blandt andet på grund af Cityringen. Bare få minutters gang væk ligger Nørrebro Station og Skjolds Plads Station, og godt ti minutter senere står du i Københavns centrum.

Derudover ligger ejendommen tæt på mange forskellige indkøbsmuligheder, fitness og et spirende caféliv. Hvis du er glad for udendørslivet, er du få minutter fra det grønne område Superkilen og Den Sorte Plads er i din baghave. Her er eksempelvis Nørrebrohallen - hvor der er et rigt forenings- og sportsliv - og det nyrenoverede Nørrebro Bibliotek.

Og store uddannelsesinstitutioner som CBS, KU og Metropol er i cykelafstand. Alle de ting er med til at sikre, at du bor et attraktivt sted. 

Ungdomsbolig med klimaet i centrum

Boligerne er bygget med klimaet i fokus og er opført indenfor Copenhagen Capitals klimavenlige strategi.

Alle boliger er isoleret efter nutidige standarder og selve bygningen er udstyret med et grønt sedum tag, hvor der er indlagt solceller. Det betyder, at bygningen er selvforsynende med grøn el.

Derudover er der i alle lejlighederne intelligente målerløsninger fra NorthQ, som via data skal hjælpe lejerne med at reducere deres forbrug. Alt sammen til gavn for klimaet og den grønne omstilling, som Copenhagen Capital er stolte af at støtte op omkring.

Hvorfor vælge denne ungdomsbolig?

→ Nyrenoverede boliger i hjertet af Nørrebro

→ 100% klimavenlig strøm

→ God planløsning (oplagt til både venner, par og singler)

→ Gode fællesområder

Sådan skriver du dig op

Hvis du gerne vil komme i betragtning til én af de attraktive ungdomsboliger, skal du tilmelde dig denne mailingliste. 

Hver gang der er et ledigt lejemål, skriver vi en mail til dig. Husk derfor at tjekke at mails fra os ikke ender i din spam mappe.

Om Copenhagen Capital

Copenhagen Capital A/S er et børsnoteret investeringsselskab med fokus på investering i og udlejning af bolig- og erhvervsejendomme i København. Vi investerer i en ejendom efter grundig analyse af dens muligheder, beliggenhed og stand og sigter mod fortsat vækst og rentabilitet ved at vedligeholde ejendommene og realisere hver ejendoms fulde potentiale.

Vores ejendomme ligger spredt i Storkøbenhavn primært på gode beliggenheder i Indre By, Østerbro, Nørrebro og på Frederiksberg.

Ønsker du at investere i Copenhagen Capital? Læs mere om muligheden for at blive aktionær i Copenhagen Capital her.