Politik for registrering af personoplysninger


I denne politik beskrives de oplysninger, som Copenhagen Capital A/S og dets datterselskaber modtager og opbevarer om lejerne i de forskellige datterselskabers ejendomme samt i de selskaber, som administreres af Copenhagen Capital.

Hver ejendom til udlejning er ejet af et datterselskab, hvis lejemål alle administreres og ejes af Copenhagen Capital, der således har adgang til alle datterselskabers oplysninger om deres lejere. Copenhagen Capital har også adgang til oplysninger om lejere i de selskaber, som administreres.

I forbindelse med udfærdigelse af en lejekontrakt modtages oplysninger om lejeren som navn, adresse, email og telefonoplysninger.Disse oplysninger er nødvendige for at kunne identificere lejeren og opnå kontakt med denne. Lejerne er således selv ansvarlige for, at udlejer har de korrekte kontaktoplysninger. Oplysningerne kan også være nødvendige af hensyn til udlejeres leverandører af varme, vand, strøm mv.

De modtagne oplysninger videregives til forsyningsselskaber som Ørsted mv., for at disse selskaber kan oprette lejeren som forbruger og registrere dennes forbrug. Oplysninger kan videregives til leverandører, der udfærdiger forbrugsregnskaber som f.eks. varme- og vandregnskaber.

Desuden opbevares oplysninger, som lejerne valgfrit har sendt til udlejer, i form af mails og breve, i forhold til lejemålets forpligtelser. Også disse oplysninger behandles fortroligt, men kan indgå i behandlingen af lejerens forhold.

Lejere kan hos udlejer få oplysning om sine samtykker og om de oplysninger, som udlejer har registreret om dem.

Udlejer retter på anmodning eventuelle forkerte oplysninger om lejeren og giver meddelelse herom til dem, der har modtaget de forkerte oplysninger.