Politik for registrering af personoplysninger


I denne politik beskrives de oplysninger, som Copenhagen Capital og dets datterselskaber modtager og opbevarer om lejerne i de forskellige datterselskabers ejendomme.

Hver ejendom til udlejning er ejet af et datterselskab, hvis lejemål alle administreres og ejes af Copenhagen Capital, der således har adgang til alle datterselskabers oplysninger om deres lejere.

I forbindelse med udfærdigelse af en lejekontrakt modtages oplysninger om lejeren som navn, adresse, email, telefonoplysninger samt cpr.nr. Disse oplysninger er nødvendige for at kunne identificere lejeren og opnå kontakt med denne. Lejerne er således selv ansvarlige for, at udlejer har de korrekte kontaktoplysninger. Oplysningerne kan også være nødvendige af hensyn til udlejeres leverandører af varme, vand, strøm mv.

De modtagne oplysninger videregives til forsyningsselskaber som Ørsted mv., for at disse selskaber kan oprette lejeren som forbruger og registrere dennes forbrug. Oplysninger videregives desuden til leverandører, der udfærdiger forbrugsregnskaber som f.eks. varme- og vandregnskaber, hertil videregives dog ikke cpr.nr.

Desuden opbevares oplysninger, som lejerne valgfrit har sendt til udlejer, i form af mails og breve, i forhold til lejemålets forpligtelser. Også disse oplysninger behandles fortroligt, men kan indgå i behandlingen af lejerens forhold.

Lejere kan hos udlejer få oplysning om sine samtykker og om de oplysninger, som udlejer har registreret om dem.

Udlejer retter på anmodning eventuelle forkerte oplysninger om lejeren og giver meddelelse herom til dem, der har modtaget de forkerte oplysninger.