Aktiekapital og aktionærer


Selskabets aktiekapital er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX.

Selskabet havde i april 2021 over 600 navnenoterede aktionærer.

Selskabets aktiekapital består pr. april 2021 af 98.181.371 stk. og består af 48.181.371 stk. stamaktier med hver en stemme og 50.000.000 stk. 8% præferenceaktier 2024 og 0 stk. 8% præferenceaktier 2030, begge uden stemmeret.

Stamaktierne har stemmeret og repræsentationsret, og kan ikke indløses. Præferenceaktierne er defineret i vedtægterne § 2.10, og har hverken stemmeret eller repræsentationsret, men en fortrinsret til et årligt udbytte på maksimalt 8 %. Der er tillige en vedtægtsbestemt indløsningskurs, som er 2,00 pr. aktie i perioden til 1. januar 2024, herefter stiger indløsningskursen med 0,05 pr. aktie årligt.

Selskabets aktiekapital er  pr. april 2021  fordelt på følgende storaktionærer:

Storaktionærer Aktiekapital andel Stemmeret andel
P.W.H. ApS25-33,33%25-33,32%
Asminderød Finans ApS10-14,99%20-24,99%
Bossen Gruppen ApS5-9,99%10-14,99%
Atlas Equity ApS5-9,99%10-14,99%
Hans August Lund5-9,99%5-9,99%
Henrik Rossing Lønberg0-4,99%5-9,99%
H.C. Holding Investeringsaktieselskab15-19,99%0-4,99%