Aktiekapital

Selskabets aktiekapital er optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen.

Selskabet havde pr. maj 2024 over 1.000 navnenoterede aktionærer.

Selskabets aktiekapital består pr. december 2023 af 70.711.801 stk. og består af 49.019.913 stk. stamaktier med hver en stemme og 8.684.791 stk. 8% præferenceaktier 2024 og 13.007.097 stk. 40% præferenceaktier 2032, begge uden stemmeret.

Stamaktierne har stemmeret og repræsentationsret, og kan ikke indløses. Præferenceaktierne er defineret i vedtægterne § 2.10, og har hverken stemmeret eller repræsentationsret, men en fortrinsret til et årligt udbytte på maksimalt 8% og 40%.

Selskabets aktiekapital er fordelt på følgende storaktionærer

Storaktionærer  Aktiekapital andel  Stemmeret andel
P.W.H. ApS 27,61% 31,44%
Cooper Invest Holding ApS
14,16%
20,24%
Atlas Equity ApS  13,65% 19,55%
Bossen Gruppen ApS 10,00% 9,30%