Aktiekapital og aktionærer


Selskabets aktiekapital er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX.

Selskabet havde i juli 2020 over 500 navnenoterede aktionærer.

Selskabets aktiekapital er pr. juli 2020 på 96.375.000 kr. og består af 46.375.000 kr. stamaktier med hver en stemme og 50.000.000 kr. præferenceaktier uden stemmeret.

Stamaktierne har stemmeret og repræsentationsret, og kan ikke indløses. Præferenceaktierne er defineret i vedtægterne § 2.11, og har hverken stemmeret eller repræsentationsret, men en fortrinsret til et årligt udbytte på maksimalt 8 %. Der er tillige en vedtægtsbestemt indløsningskurs, som er 2,00 pr. aktie i perioden til 1. januar 2024, herefter stiger indløsningskursen med 0,05 pr. aktie årligt.

Selskabets aktiekapital er  pr. juli 2020  fordelt på følgende storaktionærer:

Storaktionærer Aktiekapital andel Stemmeret andel
P.W.H. ApS25-33,33%25-33,32%
Asminderød Finans10-14,99%20-24,99%
Bossen Gruppen ApS5-9,99%10-14,99%
Atlas Equity ApS5-9,99%10-14,99%
Henrik Rossing Lønberg0-4,99%5-9,99%
H.C. Holding Investeringsaktieselskab15-19,99%0-4,99%