[shortcode-variables slug="sc-page-title"]


Selskabets aktiekapital er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX.

Selskabet havde i april 2022 over 900 navnenoterede aktionærer.

Selskabets aktiekapital består pr. januar 2022 af 99.019.913 stk. og består af 49.019.913 stk. stamaktier med hver en stemme og 50.000.000 stk. 8% præferenceaktier 2024 og 0 stk. 40% præferenceaktier 2032, begge uden stemmeret.

Stamaktierne har stemmeret og repræsentationsret, og kan ikke indløses. Præferenceaktierne er defineret i vedtægterne § 2.10, og har hverken stemmeret eller repræsentationsret, men en fortrinsret til et årligt udbytte på maksimalt 8%. Der er tillige en vedtægtsbestemt indløsningskurs, som er 2,00 pr. aktie i perioden til 1. januar 2024, herefter stiger indløsningskursen med 0,05 pr. aktie årligt.

Selskabets aktiekapital er pr. april 2022  fordelt på følgende storaktionærer:

Storaktionærer  Aktiekapital andel  Stemmeret andel
P.W.H. ApS 25-33,33% 25-33,32%
Cooper Invest Holding ApS 10-14,99% 20-24,99%
Atlas Equity ApS 10-14,99% 20-24,99%
Bossen Gruppen ApS 10-14,99% 10-14,99%
H.C. Holding Investeringsaktieselskab 15-19,99% 0-4,99%