ESG

Copenhagen Capital ser ansvarlighed som sund fornuft og god forretning, og vi arbejder på at reducere koncernens klimaaftryk samt at skabe en attraktiv arbejdsplads.

0 tons
CO2 Varmeforbrug (2023)
0 tons
CO2 Vandforbrug (2023)
0 stk.
Nye boliger i eksisterende ejendomme (2023)
100
Opførelse af nybyggeri (2023)

Environmental

Copenhagen Capital er dedikeret for at skabe en grønnere fremtid, hvor vi bevarer, videreudvikler og optimerer vores eksisterende bygningsmasse.

Copenhagen Capital er altid på vej mod øget energieffektivitet og arbejder løbende på at implementere bæredygtighedstiltag.

Copenhagen Capital stræber efter, at vores medarbejdere inkorporerer cykler, kollektiv transport og delebiler som deres foretrukne transportmiddel i arbejdssammenhænge. Vi tror på at skabe en grønnere og mere effektiv pendling.

Social

Copenhagen Capital stræber efter at fastholde talentfulde medarbejdere og tror på, at de bedste resultater opnås gennem teams med mangfoldige evner, erfaringer og baggrunde.

Copenhagen Capital samarbejder aktivt med proptech-virksomheder, der kan modernisere, optimere og forbedre arbejdsprocesserne ved at indføre digital innovation.

Copenhagen Capital prioriterer tætte relationer med vores lejere. Derfor arbejder vi aktivt på at finde løsninger i fællesskab med vores lejere, selv når udfordringerne melder sig.

Governance

Bestyrelsen har vedtaget et årshjul, hvor der én gang årligt sker en revurdering af forhold, der skal indgå i bestyrelsens varetagelse af sine opgaver.

Bestyrelsen forholder sig blandt andet til Selskabets overordnede strategi, retningslinjer, ansættelse og aflønning af direktionen samt forslag om køb og salg af selskaber og ejendomme.

Copenhagen Capital følger i vidt omfang Komitéen for god Selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse.

Ansvarlighedsrapport 2023

Ansvarlighedsrapport 2022