Corporate governance

Copenhagen Capital følger de regler, der gælder for selskaber noteret på NASDAQ Copenhagen, som bl.a. indeholder et kodeks for virksomhedsledelse i form af Anbefalinger for god selskabsledelse.

Bestyrelsen og direktionen i Copenhagen Capital betragter god selskabsledelse, eller Corporate Governance, som et naturligt element i det at drive ansvarlig virksomhed. Der arbejdes løbende med god selskabsledelse og samspillet med selskabets interessenter, og stillingtagen til selskabets Corporate Governance politik indgår som et fast punkt i årsplanen for bestyrelsesmøderne.

Det er opfattelsen, at Copenhagen Capital i al væsentlighed lever op til intentionerne i Anbefalinger for god selskabsledelse fra NASDAQ Copenhagen. Der er dog enkelte områder, hvor Copenhagen Capital har valgt at forholde sig anderledes, end anbefalingerne for god selskabsledelse foreskriver. Herunder findes en detaljeret redegørelse for selskabets stillingtagen til hvert enkelt punkt i Anbefalinger for god selskabsledelse fra NASDAQ Copenhagen.