Politik for registrering af personoplysninger

I denne politik beskrives de oplysninger, som Copenhagen Capital A/S og dets datterselskaber samt andre administrerede selskaber modtager og opbevarer om lejerne i de forskellige ejendomme, som administreres af Copenhagen Capital.