Politik for registrering af personoplysninger


I denne politik beskrives de oplysninger, som Copenhagen Capital A/S og dets datterselskaber samt andre administrerede selskaber modtager og opbevarer om lejerne i de forskellige ejendomme, som administreres af Copenhagen Capital.

Hver ejendom til udlejning er ejet af et selskab, hvis lejemål alle ejes og/eller administreres af Copenhagen Capital, der således har adgang til alle disse selskabers oplysninger om deres lejere.

I forbindelse med udfærdigelse af en lejekontrakt modtages oplysninger om lejeren som navn, adresse, email og telefonoplysninger. Disse oplysninger er nødvendige for at kunne identificere lejeren og opnå kontakt med denne. Lejerne er således selv ansvarlige for, at udlejer har de korrekte kontaktoplysninger. Oplysningerne kan også være nødvendige af hensyn til udlejeres leverandører af varme, vand, strøm mv.

De modtagne oplysninger videregives til forsyningsselskaber, f.v.s. lejerne ikke selv tilmelder sig, for at disse selskaber kan oprette lejeren som forbruger og registrere dennes forbrug. Oplysninger kan videregives til leverandører, der udfærdiger forbrugsregnskaber som f.eks. varme- og vandregnskaber eller offentlige myndigheder.

Desuden opbevares oplysninger, som lejerne valgfrit har sendt til udlejer, i form af mails og breve, i forhold til lejemålets forpligtelser. Også disse oplysninger behandles fortroligt, men kan indgå i behandlingen af lejerens forhold. I modsat fald destrueres disse oplysninger med det samme.

Desuden modtages kopi af gyldig legitimation til identifikationsforhold i forbindelse med udarbejdelse af lejekontrakten. Disse slettes inden for et år.

Lejere kan hos udlejer få oplysning om sine samtykker og om de oplysninger, som udlejer har registreret om dem.

Udlejer retter på anmodning eventuelle forkerte oplysninger om lejeren og giver meddelelse herom til dem, der har modtaget de forkerte oplysninger.