Aktiekapital og aktionærer


Selskabets aktiekapital er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX.

Selskabet havde i august 2019 over 500 navnenoterede aktionærer.

Selskabets aktiekapital er pr. oktober 2019 på 94.514.285 kr. og består af 46.000.000 kr. stamaktier med hver en stemme og 48.514.285 kr. præferenceaktier uden stemmeret.

Selskabets aktiekapital er  pr. oktober 2019  fordelt på følgende storaktionærer:

Storaktionærer Aktiekapital andel Stemmeret andel
P.W.H. ApS25-33,33%25-33,32%
Asminderød Finans10-14,99%20-24,99%
Bossen Gruppen ApS5-9,99%10-14,99%
Atlas Equity ApS5-9,99%10-14,99%
H.C. Holding Investeringsaktieselskab10-14,99%0-4,99%
Hans August Lund
5-9,99%0-4,99%