Aktiekapital og aktionærer


Selskabets aktiekapital er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX.

Selskabet havde i marts 2019 over 500 navnenoterede aktionærer.

Selskabets aktiekapital er pr. marts 2019 på 76.880.953 kr. og består af 45.500.000 kr. stamaktier med hver en stemme og 31.380.953 kr. præferenceaktier uden stemmeret.

Selskabets aktiekapital er  pr. marts 2019  fordelt på følgende storaktionærer:

Storaktionærer Aktiekapital andel Stemmeret andel
P.W.H. ApS25-33,33%25-33,32%
Asminderød Finans10-14,99%20-24,99%
PJB Ejendomsinvestering ApS10-14,99%10-14,99%
Atlas Equity ApS10-14,99%10-14,99%
H.C. Holding Investeringsaktieselskab10-14,99%0-4,99%
Hans August Lund
0-4,99%5-9,99%