Aktiekapital og aktionærer


Selskabets aktiekapital er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX.

Selskabet havde i august 2019 over 500 navnenoterede aktionærer.

Selskabets aktiekapital er pr. august 2019 på 81.599.999 kr. og består af 46.000.000 kr. stamaktier med hver en stemme og 35.599.999 kr. præferenceaktier uden stemmeret.

Selskabets aktiekapital er  pr. august 2019  fordelt på følgende storaktionærer:

Storaktionærer Aktiekapital andel Stemmeret andel
P.W.H. ApS25-33,33%25-33,32%
Asminderød Finans10-14,99%20-24,99%
PJB Ejendomsinvestering ApS10-14,99%10-14,99%
Atlas Equity ApS10-14,99%10-14,99%
H.C. Holding Investeringsaktieselskab10-14,99%0-4,99%
Ivan Grundahl Holding ApS
5-9,99%0-4,99%