Aktiekapital og aktionærer


Selskabets aktiekapital er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX.

Selskabet havde i marts 2018 over 500 navnenoterede aktionærer.

Selskabets aktiekapital er pr. marts 2018 på 72.666.666 kr. og består af 45.500.000 kr. stamaktier med hver en stemme og 27.166.666 kr. præferenceaktier uden stemmeret.

Selskabets aktiekapital er  pr. marts 2018  fordelt på følgende storaktionærer:

Storaktionærer Aktiekapital andel Stemmeret andel
P.W.H. ApS25-33,33%25-33,32%
Asminderød Finans10-14,99%20-24,99%
PJB Ejendomsinvestering ApS10-14,99%10-14,99%
Atlas Equity ApS10-14,99%10-14,99%
H.C. Holding Investeringsaktieselskab10-14,99%0-4,99%
Hans August Lund
0-4,99%5-9,99%