Energioptimering er grundstenen i klimavenligt byggeri

I Copenhagen Capital vil vi gerne bidrage til den grønne omstilling. En af de mest effektive metoder til at gøre bygninger mere klimavenlige er gennem energioptimering.

Energioptimering dækker over en bred vifte af forbedringer af eksisterende ejendomme. De forbedringer har til formål at nedsætte bygningens energiforbrug og derved mindske belastning af miljøet.

Energioptimeringsprojekter i København

Copenhagen Capital ejer og vedligeholder en række ejendomme i hele København til både erhverv og beboelse. Uanset formålet har vi fokus på at skabe bæredygtige og grønne ejendomme, som er til gavn for vores beboere – og klimaet.

Energioptimering er kernen i vores klimavenlige investeringsstrategi. Vi har derfor igangsat og afsluttet flere energioptimeringsprojekter på en række af vores ejendomme i København. 

Ved hver enkelt ejendom har vi lavet en nøgtern analyse og evaluering af, hvilken type af energioptimering, der er i overensstemmelse med bygningens historie og udtryk, samt hvilke konkrete tiltag, der ville skabe den mest mærkbare forbedring.

Facadeisolering på Fanøgade 35-37

På Fanøgade 35-37 har vi foretaget en gennemgribende energioptimering med facadeisolering og etageadskillelse mellem kælder og stueetagen.

Ejendommen blev oprindeligt opført i 1908 og er en klassisk københavnerbygning med murstensfacade. Som det ofte er tilfældet med københavnske etageejendomme fra det tidligere 20. århundrede, kan der forekomme en del spildvarme.

Vi valgte derfor at isolere et tidligere uisoleret skel mellem kælder og stueetage, samt påbegyndte en mere omfattende facadeisolering i 2019. 

En udvendig isolering er en af de mest effektive energioptimering, man kan foretage sig. Det kræver ikke større vedligeholdelse, kan holde i årtier og er med til at regulere temperaturen indendørs til sommer og vinter. Den mindsker tilmed risikoen for skimmelsvamp og andre fugtskader.

Som led i projektet blev der også opsat intelligente målere, som løbende holder styr på vand- og varmeforbruget samt monitorerer temperaturer og fugtniveau for alle lejemål. Dette er med til at forhindre fremtidige fugtproblemer, samtidig med at det lader os evaluere på efterisoleringens overordnede effektivitet.

Solceller på Heimdalsgade 39

I 2019 valgte vi at installere solceller på taget til vores ungdomsboliger på Heimdalsgade 39. De vil være i stand til at producere grøn el til de i alt 18 boliger.

Solceller virker ved at omsætte sollysets stråling til elektricitet. Den optimale placering er derfor som oftest på ejendommens tag. I dette tilfælde er ejendommens relativt flade tag er ideelt til solceller. Det maksimerer energiproduktionen – og påvirker ikke bygningens umiddelbare arkitektoniske udtryk.

Grønne realkreditobligationer til finansiering af klimavenlige ejendomme

Vores energioptimeringsprojekter er til dels finansieret af grønne realkreditobligationer.

Copenhagen Capital var de første til at hjemtage de grønne realkreditobligationer, der blev udstedt for første gang i 2019 af Realkredit Danmark.

De grønne obligationer har gjort det attraktivt at investere i grønne projekter og energioptimering. Især vores kontorejendom på Frederiksberg vidner om vigtighed af, at man indtænker bæredygtighed i nyere byggeri.

Ejendommen er den første i Danmark, som har modtaget det såkaldte DGNB Guld-certifikat. Certifikatet indikerer, at byggeriet er særligt klimavenligt og bæredygtigt. Det tager højde for en række forhold heriblandt miljø, proces, økonomi og kvalitet.

Du kan læse mere om certificeringsordningen her.

Del nyhed

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn