Politikker


På denne side findes vederlagspolitik, overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion samt måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i selskabet.

Vederlagspolitik

CSR Politik 2021

CSR Politik 2020

CSR Politik 2019

CSR Politik 2018

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion

Måltal for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen